Các chủ đề chính trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ

Key Topics in Plastic and Reconstructive Surgery

Mỗi cuốn sách trong series “Các chủ đề chính” bao gồm các thông tin cần thiết cho hướng dẫn lâm sàng, có thể truy cập nhanh chóng các chi tiết chính xác và thực tế, cũng như cho các kỳ thi sau đại học, như là một hướng dẫn ôn tập cần thiết.

Cuốn sách này cung cấp thông tin cập nhật về các nguyên tắc và thực hành phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình.

Các chủ đề được trình bày súc tích, ngắn gọn, chỉ cung cấp các kiến thức thiết yếu trong một định dạng thân diện, dễ đọc và dễ nhớ, thích hợp cho việc ôn tập nhanh các kỳ thi, nó sẽ là công cụ lý tưởng dành cho các học viên và bác sĩ nội trú chuyên khoa phẫu thuật tạo hình.

TÓM TẮT
Key Topics in Plastic and Reconstructive Surgery
Tor Wo Chiu
Price : $54.99
Paperback: 208 pages
Publisher: Informa Healthcare; 
1 edition (November 29, 2005)
Language: English
ISBN-10: 1841844780
ISBN-13: 978-1841844787

TẢI SÁCH
PDF – 208 TRANG – 2 MB
Tải xuống dành cho thành viên đã đăng ký
http://www.fshare.vn/file/8A2M5MGE9W/
Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: